PRODUCTION ABOUT RESEARCH WORKSHOP PRODUCTION

: ABOUT

 

Exhibition of a performance created in the visual, instrumental, vocal and dance interaction of four artists, Andreja Kulunčić (visual artist, Croatia), Annette Giesriegl (vocalist, Austria), Zrinka Užbinec (dance artist and choreographer, Croatia), Jasna Jovićević (saxophonist and composer, Serbia)

The artists explore the possibility of dialogue and the exchange of ideas through improvisation, in order to achieve interaction in the broad range of their own areas. The objective is to achieve a collective artistic practice that comes into being at the intersection of space, movement and audio articulation within the spatial, semantic and political potentials of the site. Elements of individual expression are no longer restricted to affective reactions of the given and uniform artistic field. During this creative event, constantly repeating unknowns are recognised. The principle of equality of different artistic techniques within the process can form a new practice, the outcome of which is a potential original vocabulary of new expressions.

During 2019, research rehearsals, workshops in different cites, an open rehearsal and two performances were held at the Museum of Contemporary Art in Zagreb. /


: IMPROVIZIRANI DOGAĐAJI

izložba izvedbe nastala je u vizualnoj, plesnoj, instrumentalnoj i vokalnoj interakciji četiriju autorica,
Andreja Kulunčić [vizualna umjetnica], Zrinka Užbinec [plesna umjetnica i koreografkinja], Jasna Jovićević [saksofonistkinja i skladateljica], Annette Giesriegl [vokalistica].

Umjetnice istražuju mogućnost dijaloga i razmjene ideja kroz improvizaciju kako bi ostvarile interakciju u širokom rasponu svojih područja. Cilj je ostvariti skupnu umjetničku praksu nastalu na sjecištu prostora, pokreta i zvučne artikulacije unutar prostornih, semantičkih i političkih potencijala zadanog prostora. Elementi individualnog izražavanja se više ne ograničavaju na afektivne reakcije danog i jednoličnog umjetničkog polja. Tokom ovog stvaralačkog događaja, prepoznaju se stalno obnavljajuće nepoznanice. Princip jednakosti različitih umjetničkih tehnika unutar procesa, može obrazovati novu praksu čiji je ishod potencijalni originalan vokabular novih izraza.

Tijekom 2019. godine izvedeni su istraživački susreti/probe, radionice u različitim gradovima, otvorena proba, i dvije izvedbe u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

 

Produced by Andreja Kuluncic/NGO MAPA. Production assistant Maja Marković.
The project is supported by / podržano od: Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba, i-Portunus programa Kreativne Evrope & Austrijskog kulturnog foruma

            

ABOUT RESEARCH WORSHOPS PRODUCTION